Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

 

Základní škola T. G. Masaryka a mateřská škola, Chroustovice,
okres Chrudim, 
Chroustovice 166

538 63 Chroustovice

IČO:  71005111

e-mail:  zschroustovice@centrum.cz

tel.:  724 508 301,  469 674 126 

datová schránka: 749mcxn

číslo účtu:  181627805/0300

Charakteristika školy

Základní škola T.G.Masaryka a mateřská škola Chroustovice je úplnou základní školou, která poskytuje základní vzdělávání v 1. až 9.  postupném ročníku. Výuka probíhá na 1. a 2. stupni. Naše škola je školou rodinného typu. Patří mezi školy, kterou navštěvují i žáci se specifickými vzdělávacími potřebami. Žáci 1.stupně jsou rozděleni do čtyř tříd. První ročník je vždy samostatný, ostatní ročníky spojujeme podle počtu žáků v předmětném školním roce. Součástí školy je také školní jídelna s kuchyní a jedno oddělení školní družiny. V nedaleké budově pak dvoutřídní mateřská škola s kuchyní a jídelnou. Škola se nachází v pěkném prostředí naproti zámku, je obklopená zelení vzrostlých lip a školní zahrady.

Areál základní školy se skládá z hlavní dvouposchoďové budovy s přístavbou tělocvičny a školních dílen, které jsou spojeny chodbami. Tyto budovy obklopuje rozsáhlý oplocený pozemek. Součástí komplexu je školní hřiště, oplocená část pro menší žáky, kde jsou průlezky, lavičky a pískoviště, dále pak parkoviště pro zaměstnance školy a školní zahrada. Škola prošla před deseti roky s pomocí zřizovatele rozsáhlou rekonstrukcí a stala se bezbariérovou školou. Toto vybavení je ve školách srovnatelné velikosti a ve venkovském prostředí výjimečné. Kompletně zrekonstruována byla hlavní budova a obě spojovací chodby. Výuka probíhá v 9 kmenových učebnách  a v 5 odborných učebnách -  počítačová a jazyková, cvičná kuchyňka, kreslírna, hudební sál a dílna na pracovní činnosti. Školní budova se skládá ze suterénu, přízemí, I. a II. poschodí.

V suterénu jsou umístěny šatny, kotelna, spisovna, sklady. Do přízemí je situována školní družina, komplex jídelny s kuchyní a jedna učebna. I. poschodí – v něm návštěvník školy najde sborovnu, ředitelnu, 6 kmenových učeben, kabinety a  školní kancelář. V II. poschodí jsou 2 kmenové učebny, přírodovědná učebna, kabinety, učebna informatiky a jazyků, školní knihovna, hudební sál a učebna ZUŠ Luže.