Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Děti ze školky v I. třídě
V úterý 19. března 2019 přivítali prvňáčci ve své třídě kamarády z naší mateřské školy. Menší děti se seznámili s tím, jak to vypadá ve velké škole a žáci z 1. ročníku jim mohli mimo jiné i předvést, jak používají k výuce novou interaktivní tabuli, kterou nově mají nainstalovanou i ve školce a pomáhá jim v přípravě na školu. Obrázky z návštěvy ve fotogalerii.
 

Soutěž iKid
V úterý 5. března 2019 se tým složený z žáků 8. ročníku zúčastnil v Praze soutěže v rámci stáže projektu iKid. Více o projektu na www.ikid.cz. No a protože náš tým zvítězil, odnesl si hodnotné ceny a navíc mohl ukázat paní učitelce pražské Zetko - prostor pro generaci "z". Obrázky ve fotogalerii.
 

Hudební představení
V pondělí 4. března 2019 se žáci naší školy zúčastnili hudebního představení. V sále naší školy si 1. stupeň zazpívali folkové písničky a starší žáci se seznámili s osudem legendární skupiny Beatles. Obrázky ve fotogalerii.
 

Svět práce
Žáci 4. a 5. tříd naší školy si v rámci předmětu "Svět práce" vyzkoušeli jídla světových kuchyní. Jejich nadšení pro tvorbu kulinářských chuťovek bylo korunováno úžasným servírováním a dokonalou chutí. Děkuji všem rodičům, kteří se nemalým úsilím podíleli na jejich přípravě a hlavně žákům, kteří si svoje jídla připravovali, ochutnávali a pochvalovali. Obrázky ve fotogalerii.
 

Divadlo, MO a OAJ
Ve středu 30. ledna 2019 se žáci 1. stupně vypravili do Slepotic, kde shlédli divadelní představení Hrátky s čertem. Více o divadelním spolku na www.divadlovosa.cz
Tři páťáci se spolužáky do divadla necestovali, protože spolu s dvěma deváťáky postoupili do okresního kola matematické olympiády a v DDM Chrudim reprezentovali naši školu v těchto dvou kategoriích (6.-8.roč. má okresní kolo MO až v dubnu). Obrázky ve fotogalerii.
Ve čtvrtek 14. února 2019 pak navštívili DDM Chrudim další tři naši žáci, kteří tentokrát poměřili své znalosti v anglickém jazyce. Okresní kolo se zde konalo pro 7. až 9. ročník.
 

Ozdravný pobyt s lyžováním
Od neděle 13. ledna 2019 pobývalo 27 žáků ze 7. - 9. ročníku naší školy v Orlických horách. Penzion Verner v Jedlové u Deštného a jeho okolí jim poskytl ideální podmínky pro zdravotně sportovní pobyt. Sněhová nadílka jim umožnila se zdokonalit nejen v lyžařských dovednostech a tak se jim v pátek 18. 1. domů ani moc nechtělo. Obrázky ve fotogalerii a vzpomínkové video zde
 

iKid 2019
V letošním školním roce jsme ze žáků 8. třídy sestavili tým, který se přihlásil do projektu iKid. Innovative Kid je vzdělávací projekt založený na principu zážitkového učení a je určen žákům základních škol a osmiletých gymnázií ve věku od 10 do 14 let. Má inspirovat a podpořit české školy v tom, aby u dětí rozvíjely kreativní a inovativní myšlení a zahrnuly do vzdělávacího procesu výuku podnikatelských dovedností. Pod vedením učitelů a mentorů z prostředí byznysu vytvářejí jednotlivé skupiny mladých inovátorů své vlastní startupy. Po dobu necelých šesti měsíců iKid týmy kopírují stejnou  cestu, jakou musí projít téměř všechny reálné startupy a začínající firmy. Od generování nápadu a výběru produktu, který se rozhodnou realizovat, přes průzkum trhu, výrobu prototypu, až po vytvoření vlastní obchodní značky, marketingové strategie a její prezentací před „potencionálními zákazníky“. iKid dětem během tohoto období nabízí několik workshopů, exkurzí a inspirativní setkání s úspěšnými podnikateli a mladými českými inovátory. První workshop proběhl v Praze v úterý 8.1.2019. Obrázky ve fotogalerii.
 

Vánoce
Pátek 21. prosince 2018 byl školní den, kdy se ve třídách rozzářily Vánoční stromečky a zavonělo cukroví. Tento den jsme také dohráli Vánoční turnaj v ping-pongu a proběhla tradiční školní videodiscotéka. Obrázky ve fotogalerii.
 

Technohrátky
Ve středu 19. prosince 2018 se čtyři vybraní žáci z 9. ročníku zúčastnili soutěže v technických dovednostech. Na Integrované střední škole ve Vysokém Mýtě obsadili jako tým vynikající 2. místo. Obrázky ve fotogalerii.
 

Adventní setkávání
Ve čtvrtek 6. prosince 2018 jsme pozvali do naší školy širokou veřejnost, abychom si jako každý rok připomněli, že je tu opět předvánoční čas. Žáci s učitelským sborem secvičili v rámci celoškolského projektu vystoupení na téma VÁNOCE JAKO Z POHÁDKY, které diváci ocenili potleskem a některým ukápla i slza dojetí. Obrázky ve fotogalerii, video zde.


Hroší hry a čerti

Od úterý 4. prosince 2018 bojovali tři žáci 9. ročníku s panem učitelem na Hroších hrách. Po dobu dvou dnů absolvovali sportobní hry ve vodě, bowling a hry na ledě. V konkurenci 20ti týmů vybojovali cekové krásné 3. místo a když si přebírali diplomy, tak jejich spolužáci v přestrojení za Mikuláše, čerty a anděly umravňovali ve škole spolužáky-hříšníky. Obrázky ve fotogalerii.


Přednáška o šikaně a hrdinství
V pondělí 19. listopadu 2018 ráno se sešli žáci 5.-7. ročníku v sále, kde se spolu s okresním metodikem prevence Františkem Krampotou zabývali problematikou šikany. Po nich následovali spolužáci 8.-9. ročníku, kteří diskutovali na téma hrdinství a lidská lhostejnost. Obrázky ve fotogalerii.


Cesta za pokladem
V úterý 6. listopadu 2018 se deset žáků z devátého ročníku zúčastnilo 6. ročníku soutěže Cesta za pokladem na Obchodní akademii v Chrudimi. Prohlédli si školu a při týmové soutěži si ověřili své znalosti, dovednosti a schopnost spolupráce. Obrázky ve fotogalerii.
 

Výstava ke 100. výročí
Hned po jarních prázdninách ve středu 31. října 2018 navštívili žáci naší školy Výstavu ke 100. výročí vzniku Československa. V místní sokolovně si připomněli historii nejen Městysu Chroustovice, ale i dobu o které si ve škole vyprávěli. Obrázky ve fotogalerii.
 

Environmentální hrátky
V pátek 24. října 2018 proběhl v naší škole projektový den, při kterém se žáci zábavnou formou vzdělávali v oblasti vztahu k přírodě. Environmentální hrátky rozšířily žákům znalosti z jednotlivých vyučovacích předmětů a připomněli jim nutnost ochrany životního prostředí. Obrázky ve fotogalerii.
 

Listování
Ve středu 24. října 2018 odjeli žáci 2. stupně do Rosic, kde v místní škole shlédli scénické čtení v rámci projektu Listování. Seznámili se s knihami "Jak být klukem" a "Jak být holkou" s podtitulem "Vše, co jste chlěli vědět o pubertě a báli jste se Googlit". Více o projektu na www.listovani.cz. Obrázky ve fotogalerii.
 

Exkurze do Brna
Ve středu 17. října 2018 žáci 8. a 9. ročníku navštívili Brno. Nejdříve si prohlédli Kapucínský klášter, kde byly k vidění mumie mnichů a jejich specifický způsob pohřbívání. Po této historicky laděné exkurzi se vydali na výstavu Anthropos. Zde nás průvodkyně provedla obdobím vývoje člověka, zajímavými poznatky propojila výklad i o pravěkých mamutech. Všichni odjížděli s novými historickými vědomostmi a obohaceni prohlídkou kulturních památek města Brna. Obrázky ve fotogalerii.
 

Fotbalový turnaj
V pátek 5. října 2018 se 8 borců z naší školy zúčastnilo 16. ročníku Memoriálu Tomáše Šedého. Na umělé trávě fotbalového stadionu v Chrudimi vybojovali v konkurenci 10ti mužstev krásné třetí místo. Obrázky ve fotogalerii. Video zde.


Hrošiáda
Ve středu 26. září 2018 se vybraní žáci zúčastnili tradiční atletické Hrošiády. V podzimním kole na sportovišti v Hrochově Týnci podali maximální výkony ve sprintu, vytrvalostním běhu, hodu a skoku do dálky. Pár obrázků ve fotogalerii a video z této akce zde.

 

Začátek školního roku
Nový školní rok 2018/19 přinesl pro žáky změnu v podobě zákazu používání mobilních telefonů během školní docházky. O nebezpečí závislostí na internetu jsme seznámili i rodiče, kteří v úterý 11. záři 2018 vyslechli přednášku okresního metodika prevence Františka Krampoty. Obrázky ve fotogalerii.

 

Závěr školního roku
Ve čtvrtek 28. června 2018 jsme prožili v areálu Hamzovy léčebny v Luži, kde byl pro žáky připravený program, zaměřený na zdravý životní styl a procvičování paměti. Klientům léčebny jsme pak předvedli naše májové vystoupení na téma multikulturalita. V pátek jsme se pak loučili s deváťáky, vyhlašovaly se celoroční výsledky a samozřejmě se rozdávalo vysvětčení. Fotografie a videa k dispozici ve sborovně.


Exkurze do Prahy
V úterý 26. června 2018 se vypravili žáci 2. stupně naší školy do Prahy, kde navštívili 2 expozice věnované 100. výročí vzniku Republiky. Na Pražském hradě shlédli výstavy Doteky státnosti a Labirintem dějin, aby se pak vypravili přes Karlův most na Staroměstké a Václavské náměstí. Fotografie k dispozici ve sborovně.
 

Červnové akce
Další třídy naší školy se vypravily na školní výlety - naposledy naši prvňáčci, kteří navštívili ve středu 13. června 2018 Pardubice. V sobotu 9. června 2018 pak uspořádalo SRPDŠ v areálu naší školy Dětský den a naši nejstarší žáci ve středu 13. června 2018 obhájili svoje ABSOLVENTSKÉ PRÁCE (fotografie k dispozici ve sborovně).
 

Hrošiáda
V úterý 29. května 2018 se vybraní žáci 3. - 9. ročníku zúčastnili tradičního jarního kola atletického klání v Hrochově Týnci. Za tropického počasí podali naši reprezentanti skvělé výkony a v součtu s podzimním kolem obsadila naše škola krásné celkové 6. místo. Fotografie i vodeo k dispozici ve škole.
 

Škola v přírodě, výlety a pasování
Od pondělí 21. května 2018 se žáci 3. - 5. ročníku vzdělávají v přírodě. Dolní Dvůr v Krkonoších jim umožňuje zažít netradiční způsob výuky. Tento týden využili některé další ročníky k uspořádání svých školních výletů. Žáci 7. a 9. ročníku navštívili Kutnou horu a 8. ročník vyrazil do Luže a na Košumberk. V příštím týdnu, ve středu 30. května, pak proběhne v naší škole tradiční PASOVÁNÍ prvňáčků na čtenáře. Fotky z akcí k dispozici u učitelského sboru.
 

Květnové oslavy
V sobotu 12. května 2018 se uskutečnila v areálu školy tradiční akce, kterou organizujeme ve spolupráci s Úřadem Městyse Chroustovice pro širokou veřejnost. Součástí bohatého programu bylo i hudebně taneční vystoupení našich žáků na téma multikulturalita, které se za krásného počasí vydařilo a sklidili jsme zasloužený bouřlivý potlest publika. Záznam a fotografie z akce k dispozici ve škole.


Plavecký výcvik
Od 9. května 2018 se žáci 3. a 4. ročníku účastní plaveckého výcviku. Ve středu dopoledne se vždy vypraví do bazénu ve Vysokém Mýtě, kde se pod vedením zkušených plavčíků naučí základní plavecké dovednosti.
 

Noc s Andersenem
Ve čtvrtek 16. dubna 2018 jsme se opět zúčastnili tradiční akce, při které některé třídy 1. stupně přespaly ve škole a během večera a noci se seznámili s literárním dílem spisovatele Václava Čtvrtka.


Matematická olympiáda
V úterý 17. dubna 2018 se vybraní žáci z 6. až 8. ročníku (6-Kuba, Lukáš a Filip, 7-Jana, Nika a Adéla, 8-Kristýna, Maty a Adam) zúčastnili okresního kola Matematické olympiády. Obrázky ve fotogalerii.

 

Memoriál v Ležákách
Ve středu 11. dubna 2018 uctilo 20 žáků z 6. - 9. ročníku, kteří splnili věkový požadavek a měli zájem se zúčastnit, památku obětí tragédie 2. světové války, která se udála v osadě Ležáky. Na tomto místě se seznámili nejen s fakty o této události, ale zároveň si zasportovali. Obrázky ve fotogalerii. Pořad na ČT zde