Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Závěr školního roku
Ve čtvrtek 28. června 2018 jsme prožili v areálu Hamzovy léčebny v Luži, kde byl pro žáky připravený program, zaměřený na zdravý životní styl a procvičování paměti. Klientům léčebny jsme pak předvedli naše májové vystoupení na téma multikulturalita. V pátek jsme se pak loučili s deváťáky, vyhlašovaly se celoroční výsledky a samozřejmě se rozdávalo vysvětčení. Fotografie a videa k dispozici ve sborovně.


Exkurze do Prahy

V úterý 26. června 2018 se vypravili žáci 2. stupně naší školy do Prahy, kde navštívili 2 expozice věnované 100. výročí vzniku Republiky. Na Pražském hradě shlédli výstavy Doteky státnosti a Labirintem dějin, aby se pak vypravili přes Karlův most na Staroměstké a Václavské náměstí. Fotografie k dispozici ve sborovně.
 

Červnové akce
Další třídy naší školy se vypravily na školní výlety - naposledy naši prvňáčci, kteří navštívili ve středu 13. června 2018 Pardubice. V sobotu 9. června 2018 pak uspořádalo SRPDŠ v areálu naší školy Dětský den a naši nejstarší žáci ve středu 13. června 2018 obhájili svoje ABSOLVENTSKÉ PRÁCE (fotografie k dispozici ve sborovně).
 

Hrošiáda
V úterý 29. května 2018 se vybraní žáci 3. - 9. ročníku zúčastnili tradičního jarního kola atletického klání v Hrochově Týnci. Za tropického počasí podali naši reprezentanti skvělé výkony a v součtu s podzimním kolem obsadila naše škola krásné celkové 6. místo. Fotografie i vodeo k dispozici ve škole.
 

Škola v přírodě, výlety a pasování
Od pondělí 21. května 2018 se žáci 3. - 5. ročníku vzdělávají v přírodě. Dolní Dvůr v Krkonoších jim umožňuje zažít netradiční způsob výuky. Tento týden využili některé další ročníky k uspořádání svých školních výletů. Žáci 7. a 9. ročníku navštívili Kutnou horu a 8. ročník vyrazil do Luže a na Košumberk. V příštím týdnu, ve středu 30. května, pak proběhne v naší škole tradiční PASOVÁNÍ prvňáčků na čtenáře. Fotky z akcí k dispozici u učitelského sboru.
 

Květnové oslavy
V sobotu 12. května 2018 se uskutečnila v areálu školy tradiční akce, kterou organizujeme ve spolupráci s Úřadem Městyse Chroustovice pro širokou veřejnost. Součástí bohatého programu bylo i hudebně taneční vystoupení našich žáků na téma multikulturalita, které se za krásného počasí vydařilo a sklidili jsme zasloužený bouřlivý potlest publika. Záznam a fotografie z akce k dispozici ve škole.


Plavecký výcvik
Od 9. května 2018 se žáci 3. a 4. ročníku účastní plaveckého výcviku. Ve středu dopoledne se vždy vypraví do bazénu ve Vysokém Mýtě, kde se pod vedením zkušených plavčíků naučí základní plavecké dovednosti.
 

Noc s Andersenem
Ve čtvrtek 16. dubna 2018 jsme se opět zúčastnili tradiční akce, při které některé třídy 1. stupně přespaly ve škole a během večera a noci se seznámili s literárním dílem spisovatele Václava Čtvrtka.


Matematická olympiáda
V úterý 17. dubna 2018 se vybraní žáci z 6. až 8. ročníku (6-Kuba, Lukáš a Filip, 7-Jana, Nika a Adéla, 8-Kristýna, Maty a Adam) zúčastnili okresního kola Matematické olympiády. Obrázky ve fotogalerii.

 

Memoriál v Ležákách
Ve středu 11. dubna 2018 uctilo 20 žáků z 6. - 9. ročníku, kteří splnili věkový požadavek a měli zájem se zúčastnit, památku obětí tragédie 2. světové války, která se udála v osadě Ležáky. Na tomto místě se seznámili nejen s fakty o této události, ale zároveň si zasportovali. Obrázky ve fotogalerii. Pořad na ČT zde
 

Zápis a přednáška
Naši školu ve čtvrtek 5. dubna 2018 navštívíli předškoláci, kteří k nám od září nastoupí do 1. ročníku. Při zápisu předvedli zkušeným učitelkám svoje základní dovednosti a už se na ně ve škole těšíme. Příkladem jim půjdou ti nejstarší žáci, kteří si v pátek 6. dubna 2018 vyslechli dvouhodinovou přednášku okresního metodika prevence panan Krampoty na vážné téma "Sex, AIDS a vztahy". Žáci 8. a 9. ročníku při této přednášce shlédli i film schválený MŠMT, který je možná i trošku vyděsil. Pár obrázků ve fotogalerii.


Jarní akce
Žáci už se těší na další akce, kterých se naše škola pravidelně účastní. Po MATAMATICKÉM KLOKANU čeká ty starší ještě školní kolo PYTHAGORIÁDY a 17. dubna 2018 pojedou ti nejlepší z 6. - 8. ročníku na okresní kolo MATAMATICKÉ OLYMPIÁDY. V pátek 6. dubna 2018 vyslechnou žáci 8. a 9. ročníku přednášku na téna "Sex, AIDS a vztahy", 11. dubna 2018 pojedeme uctít památku tragédie 2. světové války přespolním během v Ležákách a 29. května 2018 nás čeká jarní kolo atletické HROŠIÁDY. Poděkování za účast v TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRCE a plakátky k akcím najdete ve fotogalerii.
 

Přednáška
Ve středu 21. března 2018 žáci 8. a 9. ročníku diskutovali s okresním metodikem prevence panem Krampotou na vážné téma "Předsudky a Holokaust". Sami si vyzkoušeli, zda také někdy jen díky předsudkům u nich nedochází k neobjektivnímu hodnocení ostatních jedinců a jaké lidské tragédie takové postupy mohou způsobit. Obrázky ve fotogalerii.
 

Recitační soutěž
Ve čtvrtek 8. března 2018 proběhla v naší škole recitační soutěž, která byla doprovodnou akcí k projektu ČTENÁŘ. Jsme rádi, že se našli recitátoři ve všech třídách a někteří si zaslouží obdiv za statečnost, se kterou se vypořádali s vlastní trémou. Fotografie z této akce k dispozici na vyžádání u třídních učitelek.
 

Projekt ČTENÁŘ
V rámci projektu ČTENÁŘ se uskutečnily i dvě exkurze do knihoven. V úterý 20. února 2018 navštívili žáci 6. a 7. ročníku knihovnu ve Vysokém Mýtě, o den později jeli žáci 8. a 9. ročníku do Chrudimi. Vybraní žáci ZŠ v rámci tohoto projektu chodí číst knihy dětem do mateřské školy, vytváří třídní práce, čeká je i recitační soutěž a další aktivity, které mají dnešní mládež přivést k četbě knih. Obrázky ve fotogalerii.
 

Olympiáda
V pondělí 12. února 2018 jsme při hodině TV pro 6-9. ročník fandili našim olympionikům na ZOH. Ve stíhacím závodu mužů i žen v biatlonu jsme měli šanci získat medaili. Přestože přišli pomoci fandit i žáci z nižších ročníků, medaili se nám vyfandit nepovedlo. Sportovně jsem ocenili výkony všech sportovců a užili si to. Obrázky ve fotogalerii. Video zde
 

Divadelní představení
Ve čtvrtek 1. února 2018 se žáci 1. stupně vypravili do Slepotic, kde shlédli divadelní představení. Učili se ráno jen jednu hodinu a pak radostně vyrazili za kulturním zážitkem. Obrázky ve fotogalerii.
 

Nábor na florbal
V pondělí 29. ledna 2018 proběhly v naší škole ukázkové hodiny florbalu s cílem nadchnout žáky pro sportování. Záskupci FKB Olymp postupně seznámili žáky 3. - 5. ročníku a chlapce z 6. - 9. ročníku s tímto sportem s cílem rozjet v Chroustovicích florbalový kroužek. Obrázky a náborový leták ve fotogalerii.

 

Ozdravný pobyt s lyžováním
Od neděle 14. ledna 2018 pobývali žáci 7. ročníku a zájemci z vyšších ročníků v Orlických horách. V penzionu Verner v Jedlové u Deštného zaplnili pět dní svého života nejen lyžováním. Obrázky ve fotogalerii. Oprava: na sociálních sítích chybně uveden název Šerlišského mlýna (přejmenován na "Šerlichův").
 

Exkurze do Chrasti 
Ve čtvrtek 21. prosince 2017 vyrazili všichni žáci 3., 4. a 5. třídy na výlet do Chrasti. Čekalo nás příjemné  přivítání od  paní starostky, která nás provedla Římským sálem, kde pravidelně zasedá zastupitelstvo města Chrast. Dozvěděli jsme se spoustu informací o historii a plánech města. Ještě zajímavější byla prohlídka Čínského sálu, kde již tradičně probíhají svatby, vítání občánků a jiné slavnostní akce. Potom jsme přešli do muzea a chrastecké veřejné knihovny. Nyní už všichni  víme, jak funguje evidence knih a naučili jsme se knihy i  obalit. Největší obdiv si získala kopie Ďáblovy kroniky v chrasteckém muzeu. Děti si uvědomily, jak bylo zdlouhavé a obtížné vytvořit tak obrovskou středověkou knihu. Kromě kroniky děti poznaly historii života a řemesel v Chrasti a okolí.  Výlet jsme zakončili prohlídkou zámecké kaple.
Obrázky ve forogalerii.

 

Škola v pohybu
Zatímco nejstarší žáci 8. a 9. ročníku si v úterý 12. prosince 2017 vyslechli nabídku náboráře z ISŠT Vysoké Mýto, prvňáčky a druháčky rozpohybovali ve středu v tělocvičně zástupci z FAČR v rámci projektu Škola v pohybu. Obrázky ve fotogalerii. Video z tělocvičny zde 
Ve čtvrtek 14. prosince 2017 pak vybraní žáci 8. a 9. ročníku navštívili v rámci projektového dne učiliště na zámku v Chrousotvicích, kde si vyzkoušeli svoji zručnost - obrázky výrobků ve fotogalerii.


Adventní setkávání
Ve čtvrtek 7. prosince 2017 uspořádala naše škola pro rodiče, prarodiče i širokou veřejnost tradiční předvánoční akci v rámci projektu Adventní setkávání. Jak se nám to povedlo můžete vidět zde a obrázky nejen z vystoupení naleznete ve fotogalerii.


Rozsvícení VÁNOČNÍHO STROMU a ČERTI
První ADVENNÍ neděli 3. prosince 2017 vystoupili nejmladší žáci naší školy v rámci každoroční akci, kterou pořádá úřad Městyse Chroustovice. Kousek jejich vystoupení zde
V úterý 5. prosince pak jednotlivé třídy navštívil Mikuláš s čerty a anděly. Obrázky ve fotogalerii. 


Akce 2. stupně
V úterý 31. října 2017 se konala náborová přednáška SŠ pro žáky 8. a 9. ročníku, kteří již uvažují nad tím, kam podají přihlášku a 7. ročník pokračoval ve výzdobě stěn školního klubu. Ve středu 1. listopadu 2017 se uskuteční přednášky na téma "Etika" pro 6. ročník a žáci 7. a 8. ročníku si vyslechnou přednášku na téma "Skryté hrozby na internetu". Obrázky z akcí ve fotogalerii.
 

Fotbalový turnaj
V pátek 6. října 2017 se 8 žáků z 6.-8. ročníku zúčastnilo již 15. ročníku Memoriálu Tomáše Šedého v Chrudimi. Za větrného počasí vybojovali krásné 4. místo z 12ti účastníků a bronzový stupínek jim utekl jen o kousek. Obrázky ve fotogalerii, video zde


Exkurze do Prahy a Terezína
V pondělí 2. října 2017 se žáci 8. a 9. ročníku vypravili na exkurzido Prahy. Za jeden den stihli projít velkou část cenra metropole a vidět mnoho významných památek, o kterých měli připraveny referáty. Obrázky ve fotogalerii. Do Terezína se tyto žáci vypravili 12.10.2017.
 

Hrošiáda
Ve středu 27. září 2017 se vybraní žáci z 1. i 2. stupně naší školy zúčastnili první sportovní akce v tomto školním roce. V několika atletických disciplínách podali týmový výkon a tak se mohli v Hrochově Týnci radovat z krásného umístění - mladší žáci odsadili sedmé místo a starší byli dokonce čtvrtí. Obrázky ve fotogalerii.
 

Hamzova léčebna
Ve čtvrtek 29. června 2017 putovali žáci naší školy po stopách MUDr. Hamzy. V areálu Hamzovy léčebny v Luži byl pro ně připraven celodenní výchovně vzdělávací program, součástí kterého bylo týmové Putování s Kaštánkem, výroba keramiského herbáře i dovednostní soutěže. Od 14 hodin pak v místní sokolovně divalední představení ZUŠ. Obrázky ve fotogalerii, ve které najdete i fotky z trdičního ukončení roku 30.6.2017
 

Branný den
Zatímco žáci 1. stupně shlédli v úterý 27. června 2017 divadelní představení ZUŠ, starší žáci plnili znalostní a pohybové úkoly na jednotlivých stanovištích v chroustovické přírodě. Ve středu pak  měl branný den i 1. stupeň. Obrázky ve fotogalerii.
 

Konverzace AJ
V úterý 20. června 2017 byla závěrečným představením ukončena KONVERZACE AJ, která probíhala v rámci nabídky aktivit KOMUNITNÍ školy. Rodiče shlédli vystoupení svých žáků, které celé probíhalo v anglickém jazyce. Video zde
 

Absolventské práce
V pondělí 19. června 2017 odpoledne se polovina žáků 9. ročníku postavila k tabuli a začala před učitelskou komisí obhajovat svoje ABSOLVENTSKÉ PRÁCE. V úterý je následoval zbytek jejich spolužáků a tak měli učitelé možnost se dozvědět, jakým tématům se nejstarší žáci věnují ve svém volném čase. Obrázky ve fotogalerii.
 

Školní výlety a další akce
Žáci 3. až 5. ročníku pobývali od pondělí 22. května 2017 týden ve ŠKOLE V PŘÍRODĚ. V okolí hradu Svojanov se za krásného počasí naučili mnoho nových dovedností. Od úterý 30. května 2017 pak 9. ročník vyrazil na 3 dny na Žďársko. Sportovně-vzdělávací pobyt probíhal v rekreační oblasti PILÁK. Ve středu 31. května proběhlo v naší škole PASOVÁNÍ prvňáčků na čtenáře. Ve čtvrtek 1. června měli výlet do ARCHEOPARKU Všestary šesťáci a v pondělí 5. června se vzdělával mimo školu společně 2. a 5. ročník, který vyrazil do ZOO Praha. Úterý 13. června trávil školní den v přírodě 7. ročník a ze čtvrtka 15. 6. na pátek přespával 8. ročník v rámci školního výletu v Boskovicích. Prvňáčci spolu s 3. a 4. ročníkem pak ve čtvrtek 15. června navštívili ZOO v Jihlavě. Obrázky budou postupně vkládány do fotogalerie, kde najdete i složku s fotkami, jak sami žáci vymalovali ve škole chodbu.
 

Exkurze
V úterý 23. května 2017 navštívili žáci 8. a 9. ročníku v Brně nejen hrad Špilberk, pavilon Anthropos a Kapucínskou kapli a ve čtvrtek pak žáci 6. a 7. ročníku navštívili planetárium v Hradci Králové. Obrázky ve fotogalerii. Video žákyně 8. ročníku zde