Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

iKid 2019
V letošním školním roce jsme ze žáků 8. třídy sestavili tým, který se přihlásil do projektu iKid. Innovative Kid je vzdělávací projekt založený na principu zážitkového učení a je určen žákům základních škol a osmiletých gymnázií ve věku od 10 do 14 let. Má inspirovat a podpořit české školy v tom, aby u dětí rozvíjely kreativní a inovativní myšlení a zahrnuly do vzdělávacího procesu výuku podnikatelských dovedností. Pod vedením učitelů a mentorů z prostředí byznysu vytvářejí jednotlivé skupiny mladých inovátorů své vlastní startupy. Po dobu necelých šesti měsíců iKid týmy kopírují stejnou  cestu, jakou musí projít téměř všechny reálné startupy a začínající firmy. Od generování nápadu a výběru produktu, který se rozhodnou realizovat, přes průzkum trhu, výrobu prototypu, až po vytvoření vlastní obchodní značky, marketingové strategie a její prezentací před „potencionálními zákazníky“. iKid dětem během tohoto období nabízí několik workshopů, exkurzí a inspirativní setkání s úspěšnými podnikateli a mladými českými inovátory. První workshop proběhl v Praze v úterý 8.1.2019. Obrázky ve fotogalerii.
 

Vánoce
Pátek 21. prosince 2018 byl školní den, kdy se ve třídách rozzářily Vánoční stromečky a zavonělo cukroví. Tento den jsme také dohráli Vánoční turnaj v ping-pongu a proběhla tradiční školní videodiscotéka. Obrázky ve fotogalerii.
 

Technohrátky
Ve středu 19. prosince 2018 se čtyři vybraní žáci z 9. ročníku zúčastnili soutěže v technických dovednostech. Na Integrované střední škole ve Vysokém Mýtě obsadili jako tým vynikající 2. místo. Obrázky ve fotogalerii.
 

Adventní setkávání
Ve čtvrtek 6. prosince 2018 jsme pozvali do naší školy širokou veřejnost, abychom si jako každý rok připomněli, že je tu opět předvánoční čas. Žáci s učitelským sborem secvičili v rámci celoškolského projektu vystoupení na téma VÁNOCE JAKO Z POHÁDKY, které diváci ocenili potleskem a některým ukápla i slza dojetí. Obrázky ve fotogalerii, video zde.


Hroší hry a čerti

Od úterý 4. prosince 2018 bojovali tři žáci 9. ročníku s panem učitelem na Hroších hrách. Po dobu dvou dnů absolvovali sportobní hry ve vodě, bowling a hry na ledě. V konkurenci 20ti týmů vybojovali cekové krásné 3. místo a když si přebírali diplomy, tak jejich spolužáci v přestrojení za Mikuláše, čerty a anděly umravňovali ve škole spolužáky-hříšníky. Obrázky ve fotogalerii.


Přednáška o šikaně a hrdinství
V pondělí 19. listopadu 2018 ráno se sešli žáci 5.-7. ročníku v sále, kde se spolu s okresním metodikem prevence Františkem Krampotou zabývali problematikou šikany. Po nich následovali spolužáci 8.-9. ročníku, kteří diskutovali na téma hrdinství a lidská lhostejnost. Obrázky ve fotogalerii.


Cesta za pokladem
V úterý 6. listopadu 2018 se deset žáků z devátého ročníku zúčastnilo 6. ročníku soutěže Cesta za pokladem na Obchodní akademii v Chrudimi. Prohlédli si školu a při týmové soutěži si ověřili své znalosti, dovednosti a schopnost spolupráce. Obrázky ve fotogalerii.
 

Výstava ke 100. výročí
Hned po jarních prázdninách ve středu 31. října 2018 navštívili žáci naší školy Výstavu ke 100. výročí vzniku Československa. V místní sokolovně si připomněli historii nejen Městysu Chroustovice, ale i dobu o které si ve škole vyprávěli. Obrázky ve fotogalerii.
 

Environmentální hrátky
V pátek 24. října 2018 proběhl v naší škole projektový den, při kterém se žáci zábavnou formou vzdělávali v oblasti vztahu k přírodě. Environmentální hrátky rozšířily žákům znalosti z jednotlivých vyučovacích předmětů a připomněli jim nutnost ochrany životního prostředí. Obrázky ve fotogalerii.
 

Listování
Ve středu 24. října 2018 odjeli žáci 2. stupně do Rosic, kde v místní škole shlédli scénické čtení v rámci projektu Listování. Seznámili se s knihami "Jak být klukem" a "Jak být holkou" s podtitulem "Vše, co jste chlěli vědět o pubertě a báli jste se Googlit". Více o projektu na www.listovani.cz. Obrázky ve fotogalerii.
 

Exkurze do Brna
Ve středu 17. října 2018 žáci 8. a 9. ročníku navštívili Brno. Nejdříve si prohlédli Kapucínský klášter, kde byly k vidění mumie mnichů a jejich specifický způsob pohřbívání. Po této historicky laděné exkurzi se vydali na výstavu Anthropos. Zde nás průvodkyně provedla obdobím vývoje člověka, zajímavými poznatky propojila výklad i o pravěkých mamutech. Všichni odjížděli s novými historickými vědomostmi a obohaceni prohlídkou kulturních památek města Brna. Obrázky ve fotogalerii.
 

Fotbalový turnaj
V pátek 5. října 2018 se 8 borců z naší školy zúčastnilo 16. ročníku Memoriálu Tomáše Šedého. Na umělé trávě fotbalového stadionu v Chrudimi vybojovali v konkurenci 10ti mužstev krásné třetí místo. Obrázky ve fotogalerii. Video zde.


Hrošiáda
Ve středu 26. září 2018 se vybraní žáci zúčastnili tradiční atletické Hrošiády. V podzimním kole na sportovišti v Hrochově Týnci podali maximální výkony ve sprintu, vytrvalostním běhu, hodu a skoku do dálky. Pár obrázků ve fotogalerii a video z této akce zde.

 

Začátek školního roku
Nový školní rok 2018/19 přinesl pro žáky změnu v podobě zákazu používání mobilních telefonů během školní docházky. O nebezpečí závislostí na internetu jsme seznámili i rodiče, kteří v úterý 11. záři 2018 vyslechli přednášku okresního metodika prevence Františka Krampoty. Obrázky ve fotogalerii.

 

Závěr školního roku
Ve čtvrtek 28. června 2018 jsme prožili v areálu Hamzovy léčebny v Luži, kde byl pro žáky připravený program, zaměřený na zdravý životní styl a procvičování paměti. Klientům léčebny jsme pak předvedli naše májové vystoupení na téma multikulturalita. V pátek jsme se pak loučili s deváťáky, vyhlašovaly se celoroční výsledky a samozřejmě se rozdávalo vysvětčení. Fotografie a videa k dispozici ve sborovně.


Exkurze do Prahy
V úterý 26. června 2018 se vypravili žáci 2. stupně naší školy do Prahy, kde navštívili 2 expozice věnované 100. výročí vzniku Republiky. Na Pražském hradě shlédli výstavy Doteky státnosti a Labirintem dějin, aby se pak vypravili přes Karlův most na Staroměstké a Václavské náměstí. Fotografie k dispozici ve sborovně.
 

Červnové akce
Další třídy naší školy se vypravily na školní výlety - naposledy naši prvňáčci, kteří navštívili ve středu 13. června 2018 Pardubice. V sobotu 9. června 2018 pak uspořádalo SRPDŠ v areálu naší školy Dětský den a naši nejstarší žáci ve středu 13. června 2018 obhájili svoje ABSOLVENTSKÉ PRÁCE (fotografie k dispozici ve sborovně).
 

Hrošiáda
V úterý 29. května 2018 se vybraní žáci 3. - 9. ročníku zúčastnili tradičního jarního kola atletického klání v Hrochově Týnci. Za tropického počasí podali naši reprezentanti skvělé výkony a v součtu s podzimním kolem obsadila naše škola krásné celkové 6. místo. Fotografie i vodeo k dispozici ve škole.
 

Škola v přírodě, výlety a pasování
Od pondělí 21. května 2018 se žáci 3. - 5. ročníku vzdělávají v přírodě. Dolní Dvůr v Krkonoších jim umožňuje zažít netradiční způsob výuky. Tento týden využili některé další ročníky k uspořádání svých školních výletů. Žáci 7. a 9. ročníku navštívili Kutnou horu a 8. ročník vyrazil do Luže a na Košumberk. V příštím týdnu, ve středu 30. května, pak proběhne v naší škole tradiční PASOVÁNÍ prvňáčků na čtenáře. Fotky z akcí k dispozici u učitelského sboru.
 

Květnové oslavy
V sobotu 12. května 2018 se uskutečnila v areálu školy tradiční akce, kterou organizujeme ve spolupráci s Úřadem Městyse Chroustovice pro širokou veřejnost. Součástí bohatého programu bylo i hudebně taneční vystoupení našich žáků na téma multikulturalita, které se za krásného počasí vydařilo a sklidili jsme zasloužený bouřlivý potlest publika. Záznam a fotografie z akce k dispozici ve škole.


Plavecký výcvik
Od 9. května 2018 se žáci 3. a 4. ročníku účastní plaveckého výcviku. Ve středu dopoledne se vždy vypraví do bazénu ve Vysokém Mýtě, kde se pod vedením zkušených plavčíků naučí základní plavecké dovednosti.
 

Noc s Andersenem
Ve čtvrtek 16. dubna 2018 jsme se opět zúčastnili tradiční akce, při které některé třídy 1. stupně přespaly ve škole a během večera a noci se seznámili s literárním dílem spisovatele Václava Čtvrtka.


Matematická olympiáda
V úterý 17. dubna 2018 se vybraní žáci z 6. až 8. ročníku (6-Kuba, Lukáš a Filip, 7-Jana, Nika a Adéla, 8-Kristýna, Maty a Adam) zúčastnili okresního kola Matematické olympiády. Obrázky ve fotogalerii.

 

Memoriál v Ležákách
Ve středu 11. dubna 2018 uctilo 20 žáků z 6. - 9. ročníku, kteří splnili věkový požadavek a měli zájem se zúčastnit, památku obětí tragédie 2. světové války, která se udála v osadě Ležáky. Na tomto místě se seznámili nejen s fakty o této události, ale zároveň si zasportovali. Obrázky ve fotogalerii. Pořad na ČT zde
 

Zápis a přednáška
Naši školu ve čtvrtek 5. dubna 2018 navštívíli předškoláci, kteří k nám od září nastoupí do 1. ročníku. Při zápisu předvedli zkušeným učitelkám svoje základní dovednosti a už se na ně ve škole těšíme. Příkladem jim půjdou ti nejstarší žáci, kteří si v pátek 6. dubna 2018 vyslechli dvouhodinovou přednášku okresního metodika prevence panan Krampoty na vážné téma "Sex, AIDS a vztahy". Žáci 8. a 9. ročníku při této přednášce shlédli i film schválený MŠMT, který je možná i trošku vyděsil. Pár obrázků ve fotogalerii.


Jarní akce
Žáci už se těší na další akce, kterých se naše škola pravidelně účastní. Po MATAMATICKÉM KLOKANU čeká ty starší ještě školní kolo PYTHAGORIÁDY a 17. dubna 2018 pojedou ti nejlepší z 6. - 8. ročníku na okresní kolo MATAMATICKÉ OLYMPIÁDY. V pátek 6. dubna 2018 vyslechnou žáci 8. a 9. ročníku přednášku na téna "Sex, AIDS a vztahy", 11. dubna 2018 pojedeme uctít památku tragédie 2. světové války přespolním během v Ležákách a 29. května 2018 nás čeká jarní kolo atletické HROŠIÁDY. Poděkování za účast v TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRCE a plakátky k akcím najdete ve fotogalerii.
 

Přednáška
Ve středu 21. března 2018 žáci 8. a 9. ročníku diskutovali s okresním metodikem prevence panem Krampotou na vážné téma "Předsudky a Holokaust". Sami si vyzkoušeli, zda také někdy jen díky předsudkům u nich nedochází k neobjektivnímu hodnocení ostatních jedinců a jaké lidské tragédie takové postupy mohou způsobit. Obrázky ve fotogalerii.
 

Recitační soutěž
Ve čtvrtek 8. března 2018 proběhla v naší škole recitační soutěž, která byla doprovodnou akcí k projektu ČTENÁŘ. Jsme rádi, že se našli recitátoři ve všech třídách a někteří si zaslouží obdiv za statečnost, se kterou se vypořádali s vlastní trémou. Fotografie z této akce k dispozici na vyžádání u třídních učitelek.
 

Projekt ČTENÁŘ
V rámci projektu ČTENÁŘ se uskutečnily i dvě exkurze do knihoven. V úterý 20. února 2018 navštívili žáci 6. a 7. ročníku knihovnu ve Vysokém Mýtě, o den později jeli žáci 8. a 9. ročníku do Chrudimi. Vybraní žáci ZŠ v rámci tohoto projektu chodí číst knihy dětem do mateřské školy, vytváří třídní práce, čeká je i recitační soutěž a další aktivity, které mají dnešní mládež přivést k četbě knih. Obrázky ve fotogalerii.
 

Olympiáda
V pondělí 12. února 2018 jsme při hodině TV pro 6-9. ročník fandili našim olympionikům na ZOH. Ve stíhacím závodu mužů i žen v biatlonu jsme měli šanci získat medaili. Přestože přišli pomoci fandit i žáci z nižších ročníků, medaili se nám vyfandit nepovedlo. Sportovně jsem ocenili výkony všech sportovců a užili si to. Obrázky ve fotogalerii. Video zde
 

Divadelní představení
Ve čtvrtek 1. února 2018 se žáci 1. stupně vypravili do Slepotic, kde shlédli divadelní představení. Učili se ráno jen jednu hodinu a pak radostně vyrazili za kulturním zážitkem. Obrázky ve fotogalerii.
 

Nábor na florbal
V pondělí 29. ledna 2018 proběhly v naší škole ukázkové hodiny florbalu s cílem nadchnout žáky pro sportování. Záskupci FKB Olymp postupně seznámili žáky 3. - 5. ročníku a chlapce z 6. - 9. ročníku s tímto sportem s cílem rozjet v Chroustovicích florbalový kroužek. Obrázky a náborový leták ve fotogalerii.

 

Ozdravný pobyt s lyžováním
Od neděle 14. ledna 2018 pobývali žáci 7. ročníku a zájemci z vyšších ročníků v Orlických horách. V penzionu Verner v Jedlové u Deštného zaplnili pět dní svého života nejen lyžováním. Obrázky ve fotogalerii. Oprava: na sociálních sítích chybně uveden název Šerlišského mlýna (přejmenován na "Šerlichův").