Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

21. 5. 2020: Sděluji, jak budou žáci 1. stupně od pondělí 25. 5. 2020 rozděleny do skupin (viz příloha1), ve kterých musí zůstat celý den - nelze promíchávat! Rodiče, kteří nepřihlásili žáky k výuce od 25. 5. je již nemohou dodatečně do konce školního roku přihlašovat! Omlouvání z výuky probíhá stejným způsobem jako v normálním režimu - volat a zápis do ŽK! Každý ročník je samostatná skupina. V dopoledním povinném výukovém bloku bude mít každý ročník svojí třídní učitelku (mimo 5. ročníku). V příloze1 najdete i počty žáků, kteří po obědě nejdou domů, ale půjdou na nepovinný odpolední blok (nelze promíchávat s ostatními skupinami, takže se někde jedná o jedince!). V dalších přílohách najdete pravidla chování ve škole a postupy při ochraně rukou, abyste si dovedli představit, jaký bude ve škole režim (učebny se větrají 5 min./hod.). Další informace získáte u vyučujících nebo na ludek.pinta@zschroutovice.cz. Děkujeme za spolupráci a v pondělí ráno od 7:15 hodin se uvidíme před školou (čekejte tam v rozestupech dle plánku, který je na této stránce zvežejněn už od 19.5.).

Příloha1 - Počty žáků a rozdělení do skupin

Příloha2 - Pravidla chování ve škole

Příloha3 - Postup při mytí rukou

Příloha4 - Postup při dezinfekci rukou

19. 5. 2020: Děkujeme rodičům, kteří v termínu podali ČESTNÁ PROHLÁŠENÍ a sděluji maximum informací o organizaci výuky od pondělí 25. 5. pro 1. stupeň (viz níže). Dále sděluji, že od 25.5. začíná i výuka ZUŠ (VV od 12:45 hodin ve třídě 7. ročníku, ostatní jak jste zvyklí).

ii

 rr

komun

15. 5. 2020: Upozorňujeme, že rodiče žáků 1. až 5. ročníku, kteří chtějí poslat od pondělí 25.5.2020 své děti do školy, musí podat do pondělí 18.5.2020 Čestné prohlášení (bližší informace níže). Při podání nám prosím sdělujte, zda bude vaše dítě chodit na obědy. Podle počtu žáků se budeme snažit co nejdříve rozhodnout o způsobu výuky a toto rozhodnutí zde uveřejnit. Děkujeme za pochopení.

11. 5. 2020:  Za přísných hygienických podmínek začala v naší škole dopolední příprava žáků 9. ročníku na přijímačky. Podmínkou bylo podání ČESTNÉHO PROHLÁŠENÍ zákonných zástupců do 7.5.2020. Když se nic nezmění, tak od 25. 5. 2020 by stejným způsobem měla být zahájena výuka žáků 1. až 5. ročníku. Podmínkou je, aby zákonní zástupci žáků 1. stupně podali ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ do 18.5.2020 (možno poslat podepsané a naskenované i mailem). Formulář je ke stažení níže, případně je k dispozici v papírové podobě ve škole k vyzvednutí (budeme ho doplňovat i před budovu školy do boxu, kde si ho můžete vyzvednout). Předběžná informace (pro výuku od 25.5.): Ranní družina nemůže být z důvodu hrozby promíchávání žáků mezi skupinami a odpoledne má ZŠ zajistit přítomnost žáků ve škole až do 16:00 hodin opět bez promíchávání skupin, což se budeme snažit zajistit (konečné rozhodnutí tde co nejdříve zveřejníme). Nebude snadné to zorganizovat a děkujeme za pochopení.

Podmínky pobytu žáků 9. ročníku ve škole od 11.5.2020 - informace pro zákonné zástupce

zzz

2. května 2020: 
byly vydány nové pokyny MŠMT pro organizaci konce školního roku 2019/20 (viz níže), na základě kterých v příštích dnech rozhodneme o organizaci výuky v ZŠ Chroustovice pro 9. ročník (výuka od 11.5.) a 1. stupně (výuka od 25.5.). Rodiče i žáci budou včas informováni.  

Ochrana zdraví a provoz ZŠ 2019/20

Provoz MŠ 2019/20

Čestné prohlášení rodičů

tabul

Seznam přijatých uchazečů do 1. ročníku školního roku 2020/2021

23. 4. 2020 nedošlo k žádnému posunu termínů, týkajících se otevření základních škol a platí vše, co je popsáno níže:

25.5. by mohli jít do školy žáci 1. stupně (za přísných podmínek a na základě dobrovolného rozhodnutí rodičů) a v červnu by mohly probíhat vzdělávací aktivity v menších skupinkách i pro žáky 2. stupně. 

Vše bude postupně upřesňováno. Bližší informace zatím školy nemají.

Užitečné aktuální informace naleznete i na www.klickevzdelani.cz:

por

Informace o NOVÉM ZÁKONU o přijímacím řízení na SŠ

z2020

Zápis do 1. ročníku - DOTAZNÍK

Zápis do 1. ročníku - ŽÁDOST

Přihláška ke stravování

msu

info5

Mimořádné opatření - text

Žádost o ošetřovné při péči o díétě do 10 let

Mimořádné opatření - dopis hejtmana

Informace k Příměstskému letnímu táboru 2020

Termín ZÁPISU DO MŠ 2020/2021

Informace o FLORBALOVÉM KROUŽKU

Seznam přijatých žáků do 1.ročníku 2019/2020 (i dodatečné)

Informace školní jídelny